Privacybeleid
CHARTER OVER RESPECT VAN PRIVACYDatum van laatste update:20.08.2020Het doel van dit handvest inzake respect voor het privéleven (het"Handvest") is om onze toewijding aan het respecteren van de privacy van gebruikers van de website te formaliseren:www.aurora-computers.com www.aurora-computers.co. nl www.aurora-computers.fr www.aurora-computers.ro www.aurora-computers.de www.aurora-computers.nl (de"Site") beheerd door Suman IT Consulting SARL


Het charter en de algemene voorwaarden van de site vormen een contractueel geheelAlle termen met een hoofdletter die niet in dit Charter zijn gedefinieerd, worden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die hier beschikbaar zijn:https://aurora-computers.com/fr/policies/terms-of-sale


Als onderdeel van de levering van onze site, verwerken we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("RGPD") en onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoonWe verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens in het kader van het leveren van onze diensten of het uitsluitend communiceren over deze diensten, in strikte overeenstemming met de AVG


We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerktU zult dus nooit worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken die als 'gevoelig' worden beschouwd, zoals uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen.


Door u te registreren op de site, machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met het CharterAls u de voorwaarden van dit Charter weigert, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Site en de Services


1In welke gevallen verzamelen we uw persoonlijke gegevens en welke gegevens worden verzameld?


We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan, vooral wanneer u:


door de site bladeren


account aanmaken


online betaling


neem contact met ons op


We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de implementatie en het beheer van de Site Services mogelijk te maken en om te reageren op uw specifieke verzoekenWe gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het uitvoeren en verbeteren van onze Services, onze Site en onze aanpakDeze informatie wordt alleen door ons gebruikt en stelt ons in staat om onze Diensten beter af te stemmen op uw verwachtingen.
Als u besloten heeft om e-mails en berichten van ons te ontvangen bij het aanmaken van uw account, dan ontvangt u e-mail en alfanumerieke berichten over onze producten en promotiesWij gebruiken dan de persoonsgegevens die u bij de registratie heeft opgegevenU kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze mailings


1.1 Navigatie op de site


VerbindingsgegevensElke keer dat u verbinding maakt met onze site, verzamelen we persoonlijke gegevens, zoals in het bijzonder uw IP-adres en het MAC-adres van uw computer, de datum en tijd van verbinding, evenals informatie over de browser die u gebruikt.
NavigatiegegevensWe verzamelen ook informatie om te bepalen hoe u de site bezoekt, welke pagina's worden bekeken en voor hoelangIn deze context kunnen we een beroep doen op het gebruik van cookies zoals gespecificeerd in paragraaf 6 hieronder


1.2 Een account aanmaken


Toegang tot sommige van onze Services vereist het aanmaken van een AccountIn overeenstemming met de algemene voorwaarden wordt u gevraagd om een bepaald aantal persoonlijke gegevens in te voeren bij het aanmaken van uw account, met name uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer


1.3 Betaling


Voor sommige van de beschikbare Services worden kosten in rekening gebrachtHiertoe stemt u ermee in dat we externe serviceproviders kunnen gebruiken die persoonsgegevens kunnen verzamelen om de goede werking van de services mogelijk te maken voor het verwerken van betalingen per creditcard of een ander betaalmiddel en, indien van toepassing, levering van producten of Diensten


Om uw aankoop te betalen, moet u uw factuurgegevens en uw betalingsgegevens verstrekken, inclusief uw bankkaartnummer, vervaldatum, beveiligingscode en de naam van de kaarthouder in het geval van betaling met een bankkaart p >

Om uw aankoop te betalen, moet u uw factuurgegevens en uw betalingsgegevens verstrekken, inclusief uw bankkaartnummer, vervaldatum, beveiligingscode en de naam van de kaarthouder in het geval van betaling met een bankkaart p >

Mogelijk wordt u ook gevraagd om de naam van uw telecomoperator, het model van uw mobiele telefoon en een geldig mobiel nummer op te geven, zodat u de aankoopinstructies rechtstreeks via uw mobiele telefoon kunt doorgeven.
We bewaren de details van uw betalingen, evenals de details van de aankopen die u doetDe details van de transacties worden bewaard in onze systemen of bij de externe dienstverlenerDeze opslag wordt uitgevoerd voor interne doeleinden, in het bijzonder voor boekhoudkundige, nalevings- en juridische doeleinden, in overeenstemming met paragraaf 5 van dit Charter


1.4 Abonnement op onze nieuwsbrief


Bij het aanmaken van uw account kunt u vooraf uw toestemming geven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief over nieuws, nieuwe producten, diensten en aanbiedingen, als onderdeel van de diensten


U kunt ook rechtstreeks toestemming geven voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven door uw e-mailadres in te voeren op de daarvoor bestemde plaatsen op de site.
In elk geval hebt u het recht om uw toestemming voor de ontvangst van dergelijke informatiebrieven te allen tijde en kosteloos in te trekken onder de voorwaarden voorzien in paragraaf 6 van het Handvest.


1.5 Contacten


Om te reageren op verzoeken die u aan onze klantenservice doet en om uw informatie te bevestigen, kunnen we uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken


2Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?


We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van al uw persoonlijke gegevens te garanderen, om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebbenWe zorgen voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de kennis, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's en hun waarschijnlijkheid p>

Er wordt echter gespecificeerd dat aangezien geen enkele beveiligingsmaatregel onfeilbaar is, we geen absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen


Verder bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw accountDeel deze informatie met niemandAls u uw computer deelt, vergeet dan niet uit te loggen voordat u een Service verlaat


3Wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?


3.1 Uw persoonlijke gegevens delen met externe bedrijven


Wanneer u op de site surft, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar externe serviceprovidersDeze derde partijen verlenen namens ons en namens ons een service met als doel de goede werking van creditcardbetalingen en andere Services mogelijk te maken.


Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie (zoals de Verenigde Staten en Canada) ontvangers van overdrachten van persoonlijke gegevens]) met het doel een account aan te maken of een betaling te doen


In overeenstemming met de AVG zijn alle overdrachten van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie en/of die geen beschermingsniveau bieden dat door de Europese Commissie als voldoende wordt beschouwd, het onderwerp geweest van overeenkomsten van grensoverschrijdende stromen in overeenstemming met met standaard contractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.
Andere doorgiften van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vallen onder de EU- ONSPRIVACY SHIELD:klik hier voor meer informatie


Behalve in het geval dat een derde u vraagt om een vertrouwelijkheidshandvest en gebruiksvoorwaarden die specifiek voor hem zijn, te aanvaarden, hebben de derde bedrijven die de mededeling van uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zich ertoe verbonden uw gegevens alleen voor de persoonlijke doeleinden te verwerken. implementatie van onze diensten


We zullen nooit, zonder uw voorafgaande toestemming, uw persoonlijke gegevens delen met externe bedrijven voor marketing- en/of commerciële doeleinden


3.2 Delen met de autoriteiten

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten bekendmaken aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten wanneer de openbaarmaking ervan noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die onze rechten kan schaden, van een andere gebruiker of een derde partijTen slotte kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken en kunnen we in dit geval geen bezwaar maken


4Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang u zich op de site registreert om uw identificatie te garanderen wanneer u verbinding maakt met uw account en om de levering van de services mogelijk te maken


Als u zich dus afmeldt van de site, worden uw persoonlijke gegevens gewist en alleen bewaard in de vorm van een archief met als doel het bewijzen van een recht of een contract.
In elk geval zullen we uw persoonsgegevens bewaren voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt in overeenstemming met het gebruik uiteengezet in dit Charter en in overeenstemming met wet- en regelgeving. p>

5Cookies:hoe gebruiken we ze?


5.1 Wat is een cookie?


Een cookie is een tekstbestand dat in een terminal kan worden geplaatst bij het raadplegen van een online dienst met browsersoftwareEen cookie-bestand stelt de uitgever in staat, gedurende zijn geldigheidsperiode, de betrokken terminal te herkennen telkens wanneer deze terminal toegang heeft tot digitale inhoud die cookies van dezelfde uitgever omvat.
In ieder geval worden cookies die met uw toestemming op uw navigatieterminal worden geplaatst, 13 maanden na hun opslag op uw terminal vernietigd


5.2 Waarvoor dienen de cookies die op onze site worden uitgegeven?


Met de cookies die we uitgeven, kunnen we:
om statistieken en volumes van bezoeken en gebruik vast te stellen van de verschillende elementen waaruit onze site bestaat (bezochte secties en inhoud, routes), waardoor we de interesse en ergonomie van de site en, indien van toepassing, van onze producten en diensten kunnen verbeteren;
de presentatie van onze site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze site, afhankelijk van de displayhardware en -software of -lezing die uw terminal bevat;
informatie onthouden met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of voor producten, diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (geabonneerde service, inhoud van een bestelmand, enz.);
om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze site, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u mogelijk eerder aan ons heeft toevertrouwd en om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om in te loggen op een inhoud of dienst opnieuw na een bepaalde tijd.
Wanneer u op de site surft, kunnen sociale netwerkcookies worden gegenereerd, met name via de deelknoppen die persoonlijke gegevens verzamelen.
Tijdens uw eerste bezoek aan de Site zal er een cookiesbanner op de homepage verschijnenEen klikbare link stelt u in staat om meer te weten te komen over het doel en de werking van cookies en verwijst naar dit CharterDoor verder te navigeren naar een andere pagina van de site of door een element van de site te selecteren (in het bijzonder:afbeelding, tekst, link, enz.), Geeft u aan dat u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies waarnaar op uw computer wordt verwezen.


5.3 Hoe kunt u de gebruikte cookies controleren?


U kunt uw browsersoftware op elk moment zo configureren dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of, integendeel, ze worden geweigerd (ofwel systematisch ofwel volgens hun uitgever)U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies u van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een cookie in uw terminal kan worden opgeslagen.

Waarschuwing:elke instelling zal waarschijnlijk uw surfgedrag op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigenWe wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van het onvermogen om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u hebt geweigerd of verwijderdDit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificerenDit zou ook het geval zijn wanneer wij (of onze serviceproviders) om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en weergave-instellingen ervan of het land van waaruit uw terminal lijkt te zijn verbonden, niet konden herkennen.naar het internet


5.4 Hoe configureert u uw browsersoftware?


Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser andersHet wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigenHieronder vindt u informatie over de belangrijkste browsers


Internet Explorer/Edge


Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties


Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen p.

Klik op de knop Bestanden weergeven


Firefox


Ga naar het tabblad Extra van de browser en selecteer het menu Opties


Kies Privacy in het venster dat verschijnt en klik op Cookies weergeven


Safari


Toegang tot Instellingen via het browsermenu (Safari> Voorkeuren)


Klik op Vertrouwelijkheid


Google Chrome


Open Instellingen via de knop rechts van de URL-balk of via het browsermenu (Chrome> Voorkeuren).
Selecteer Geavanceerde instellingen
Klik op Inhoudsinstellingen en vervolgens op Cookies


Voor meer informatie over cookies kunt u de CNIL-website raadplegen


6Wat zijn uw rechten?


U bent de enige die de gegevens waarover wij beschikken via de Site aan ons hebben doorgegevenU heeft rechten over uw persoonlijke gegevensIn overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de artikelen 15 tot 22 van de AVG, en na het bewijzen van uw identiteit, heeft u het recht om ons te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie of verwijdering daarvan


Bovendien heeft u, binnen de grenzen die door de wet zijn bepaald, het recht om u te verzetten tegen de verwerking, deze te beperken, het postmortale lot van uw gegevens te beslissen, uw toestemming op elk moment in te trekken en het recht op overdraagbaarheid van verstrekte persoonlijke gegevens


U kunt contact opnemen met onze Services om uw rechten uit te oefenen op het volgende e-mailadres:[e-mailadres] of op het volgende postadres:15 rue des Halles, 75001, Parijs, Frankrijk, met als bijlage bij uw verzoek een kopie van een identiteitsbewijs


Bovendien kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan elke e-mail te klikkenU kunt zich ook afmelden door een bericht te sturen naar het volgende adres:contact@sumanitconsulting.com


7Kunnen we het Handvest wijzigen?


We behouden ons het recht voor om het Charter op elk moment te wijzigenHet wordt daarom aanbevolen om het regelmatig te raadplegenAls er wijzigingen zijn, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen en op plaatsen die we geschikt achten op basis van het doel en de betekenis van de wijzigingen.


Uw gebruik van de site na enige wijziging betekent dat u deze wijzigingen accepteertAls u bepaalde substantiële wijzigingen in dit beleid niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de site